Rock and Roll

Byd Mewn Crud

Fenrijinn

4 Replies to “ Byd Mewn Crud ”

  1. Mewnfudo yw symud i mewn i wlad i fyw ynddi, gan unigolyn neu unigolion o wlad arall. Oherwydd y problemau cymdeithasol sy'n gallu codi pan fo nifer fawr o bobl yn mewnfudo mae'n bwnc llosg mewn sawl gwlad. Yn amcangyfrifodd y Cenhedloedd Unedig fod ,, o fewnfudwyr ar y Ddaear (tua % o boblogaeth y byd).. Mewn cyd-destun Prydeinig, ac yn Missing: Crud.
  2. Mae Cymru hefyd wedi cael ei rhoi yn 10fed mewn rhestr gan Rough Guides o’r lleoedd harddaf yn y byd ac wedi ei henwi fel y 'next big thing' yng Nghylchgrawn Delta Sky sy'n cyrraedd 6 miliwn o deithwyr, a'r wythnos diwethaf enwodd TripAdvisor dri o draethau Cymru mewn rhestr o’r 10 o draethau gorau’r DU: Barafundle, Rhosili a guispurobalarinenepsatasbuejer.coinfog: Crud.
  3. Porwch Eiddo Tiriog Pawb Eraill Ar Werth ac i'w Rhentu yn Salem, Massachusetts neu rhestrwch eich un chi. Hysbysebu, gwerthu eich eiddo, ei restru i'w osodMissing: Crud.
  4. Cwynion ac Ysbrydion (Whines and Spirits) by Teulu, released 15 July 1. Y Ci Newydd a'r Gath / Gyda'r Wawr / Erddigan Caerwaun 2. Pentre Llanfihangel 3. Codiad yr Ehedydd - Mis Mel 4. Haleliwia 5. Cân Merthyr 6. Gweddi Plentyn 7. Trwy Gydol y Dydd 8. Pentre Llon - Allt Dolanog 9. Cwsg Osian Hobed o Hilion Hen Ferchetan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *